Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

red. Justyna Stecko

WYBRANE TEKSTY:

 • Stecko J., Bioetyka   końca życia. [w:] Filozofia wobec XXI wieku, pod red. L. Gawor, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 251-257.
 • Stecko J., Kilka uwag na temat etyki biznesu. [w:]  Podkarpacie jako region przygraniczny Unii Europejskiej, red. A. Jarosz, Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Jarosławiu, Jarosław 2004.
 • Stecko J., Wyzwania etyczne dla nauczyciela XXI wieku. [w:] Polski System edukacji po reformie 1999, Stan, perspektywy,  zagrożenia, T.I,  red. nauk. P. Waśko, M. Wrońska, A. Zduniak, Wydawnictwo Elipsa,  Poznań – Warszawa 2005, s. 351-355.
 • Stecko J., Czy śmierć jest złem? Filozofia chrześcijańska wobec problemu. [w:]  VI Międzynarodowe Seminarium Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki, Jarosław 2005.
 • Stecko J., Turystyka jako forma edukacji. [w:]  Edukacja bez granic – mimo barier. Przestrzeń tworzenia, pod red. T. Smal, A. Zduniak, T II, Poznań 2008, s. 249-253.
 • Stecko J., Delekta A., Młodzi wobec aksjologicznych wyzwań swoich czasów, [w:]  Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia, pod red. A. Czajkowska, W. Otwinowski, Poznań 2009, s. 348–357.
 • Delekta A., Stecko J., Globalny System Dystrybucji jako element rozwoju sektora usług turystycznych [w:] Problemy Współczesnego Zarządzania, Wydawnictwo PWSZ  w Jarosławiu, Jarosław 2009, s. 63-74.
 • Stecko J., Homo crudelis – koncepcja natury ludzkiej Mariana Zdziechowskiego w zderzeniu z czasami współczesnymi, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria: „Ekonomia i Nauki Humanistyczne” nr 1/2011, s. 237 - 245.
 • Stecko J., Kategoria zaufania jako element społecznego życia etycznego, [w:]  Studia filozoficzno-antropologiczne, Wydawnictwo Akademii Nauk Ukrainy, Kyiv-Dnipropetrovsk 2011, s. 57-64.
 • Stecko J., Zarządzanie zaufaniem – aksjologiczny aspekt problemu, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zarządzanie i Marketing, nr 2/2011, s. 169 - 178.
 • Stecko J., Kultura zaufania w społeczeństwie XXI wieku – weryfikacja mitów, [w:] Komunikowanie się w społeczeństwie wiedzy w XXI wieku, Poznań 2011.
 • Stecko J., Zaufanie paradygmatem w naukach o zarządzaniu,  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zarządzanie i Marketing, nr 3/2011, s. 129 - 136.
 • Stecko J., CSR 1.0 a CSR 2.0 porównanie i analiza pojęć, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zarządzanie i Marketing, nr 3/2012
 • Stecko J., Zaufanie a społeczna odpowiedzialność biznesu, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zarządzanie i Marketing, nr 2/2012.
 • Stecko J., Czy potrzebne jest nam sacrum? Diagnoza kultury w ujęciu L. Kołakowskiego, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria: „Ekonomia i Nauki Humanistyczne” nr 1/2012
 • Stecko J.: Prywacyjna koncepcja zła w interpretacji Leszka Kołakowskiego, t.XVIII, s.97-103, 2013, seria: „Ekonomia i Nauki Humanistyczne” z.20 (1/2013)
 • Stecko J., Baran M.: Symulacyjny model gospodarki - przypadek przedsiębiorstwa fotosystem, t.XVIII, s.27-40, 2013, seria: „Ekonomia i Nauki Humanistyczne”, z.20 (2/2013)
 • Stecko J.: W poszukiwaniu pierwszej przyczyny zła - filozofia Mariana Zdziechowskiego, t.XVIII, s.187-192, 2013, seria: „Ekonomia i Nauki Humanistyczne”, z.20(3/2013)
 • Stecko J.: Unde malum? W poszukiwaniu pierwszej przyczyny zła - filozofia Mariana Zdziechowskiego (część 2) s.185-192, 2013, seria: „Ekonomia i Nauki Humanistyczne”, z.20(4/2013)
 • Stecko J., Baran M.: Zarządzanie przez zaufanie we współczesnych przedsiębiorstwach - weryfikacja mitów, s.215-222, Zarządzanie i Marketing, z.20 (4/2013)
 • Stecko J.: Krótka historia okrucieństwa - analiza zagadnienia w polskiej myśli filozoficznej, t.6 (1), s.197-204, 2013, Melitopol Institute of Public and Municipal Administration of Classical Private University, z.11.
 • Stecko J.: Онтологический аспект зла в понимании Лешека Колаковского, s.88-90, 2013, Narodowy Uniwersytet Dniepropietrowski, GRANI, z.1 (93)
 • Stecko J., Zaufanie w cyberprzestrzeni - próba analizy zagadnienia [w:] Współczesne zagrożenia bioterrorystyczne i cyberterrorystyczne a bezpieczeństwo narodowe Polski, red. nauk. P. Bogdalski, Z. Nowakowski, T.Płusa,  J. Rajchel, K. Rajchel, Szczytno 2013
 • Stecko J.: Próba współczesnej interpretacji koncepcji diabła jako metafory zła na przykładzie myśli Leszka Kołakowskiego [w:] Etyka a zło, (pod red.) Dorota Probucka
  s.196-206, Kraków 2013.
 • Stecko J. Problematyka zła w myśli Mariana Zdziechowskiego tłem do rozważań europejskiej filozofii zła [w:] Filozofia polska na tle filozofii europejskiej w XX wieku, , s.243-256, red. M. Woźniczka, Częstochowa 2014.
 • Stecko J., Zatwarnicka-Madura B., Kształtowanie zaufania w sytuacjach kryzysowych, [w:] Zarządzanie kryzysowe w administracji, red. nauk. R. Częścik, Z. Nowakowski, T. Płusa, J. Rajchel, K. Rajchel, s. 561-568, 2014, WYyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • Stecko J.: Kultura zaufania jako fundament społecznego życia etycznego [w:] Zaufanie w życiu publicznym, (pod red.) Władysław Zuziak, Joanna Mysona Byrska
  s.163-174, Kraków, 2014
 • Stecko J.: Проблематика секуляризации и десакрализации современной общественной жизни в работах Л. Колаковского, t.IV, s.78-89, Moskiewski Państwowy Uniwersytet im. M.W. Łomonosowa 2014
 • Stecko J.: Ethical basis of social life in Leszek Kolakowski’s philosophy, Almanac Discourses of Ethics, nr 1 2015
 • Stecko J.: Większe dobro, mniejsze zło – wokół filozoficznych zmagań ze złem [w:] Filozoficzne rozważania o człowieku, wolności i wartościach, pod red.K. Bałękowski, K. Maciąg, Lublin 2015, s. 185-207.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję